dimarts, 26 de novembre del 2013

     En Joel Huilca del Arco és un company de la classe, no té  cap germà,   ha anat de viatge Mao, en el temps lliure  anira a  futbol, a casa seva te un ca i  li agrada per  menjar un  panet  amb tonyina. Gràcies.


     N' Erminia Arellano Febrer és una companya nova de la classe, té dues germanes més petites, ha anat de viatge moltes vegades, en el temps lliure va a volei, a casa seva no te cap animal i li agrada per menjar carn i vianda.Moltes gràcies.

1 comentari: